Posted on

The Catalans from abroad

Per acabar l’any, una notícia sobre l’aportació dels catalans de l’exterior a l’economia de Catalunya (font: Federeció Internacional d’Entitats Catalanes) que volíem difondre amb detall:

Els catalans de l’exterior continuen aportant més de 500 milions d’euros per any a l’economia catalana

Segons dades publicades pel Banc d’Espanya, el mes de juliol de 2009, i recollides per la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), la posició en termes deremeses d’emigrantsen la balança de pagaments i posició d’inversió internacional espanyola no ha deixat d’augmentar des de l’any 2002. Concretament, la població espanyola resident a l’exterior va transferir cap a Espanya 5.339 milions d’euros l’any 2008 (dels quals una estimació de 505,6 milions d’euros corresponen als catalans residents a l’exterior). On the other band, la població estrangera resident a Espanya va transferir cap els seus països d’origen un total de 7.840 milions d’euros l’any 2008 (entre els quals, una estimació de 1.642,5 milions d’euros corresponen als immigrants residents a Catalunya).

[…]

Podeu llegir la notícia completa (amb taules i xifres) here.