God, beliefs and neurons

Author / Author: Nogués, Ramón M.

Published: 2007

Editorial:Fragmenta Editorial, SL

Cams: 288

ISBN: 9788493569518 Category:

Description

Prendre’s seriosament la religió —se sigui o no religiós— és un signe de respecte a la realitat. Més que més perquè la religió —com totes les més grans experiències humanes— és capaç del més eminent i del més deficient. Aquest llibre vol ser un homenatge a la religió ben constituïda i un antídot envers la religió degradada. Perquè una manifestació religiosa digna, culturalment compatible i intel·lectualment qualificada, can be an interesting benchmark suggestive glimpse of the eternal God and difficult. Ramon M. Nogues exposes more clearly, agility and saviesa- topics as diverse as the brain's role in religious experience, border situations between mysticism and pathology, the scientific status of religion, excessive criticism of religion, the value of evolutionary beliefs, Recent contributions to the neuroreligió, the challenge of religious pluralism, the contrast between spirituality and religion, religion and sex, la discriminació religiosa de la dona, i la institucionalització del sagrat. Sense exigir coneixements previs als lectors, l’obra ofereix un panorama molt complet de les darreres aportacions de la ciència a l’esclariment dels fenòmens religiosos. Destaquen especialment els capítols dedicats al cervell i a la neuroreligió. Tot i que la relació ciència-religió sigui un tema clàssic, existeixen poques obres en català que hi estiguin dedicades. A més a més, és infreqüent que adoptin una postura allunyada al mateix temps de posicions apologètiques en un o altre sentit. El llibre polemitza directament amb determinades concrecions històriques de la religió, i és especialment incisiu a l’hora de jutjar el tractament de la dona per part de les religions, tema al qual dedica el capítol «Sexe, gènere i religió».

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “God, beliefs and neurons”

Your email address will not be published. Required fields are marked *