Examination of the self

Author / Author: Guixà, Pere

Published: 01/01/99

Editorial:Narrative in Catalan

Cams: 209

ISBN: 9788477272816 Category:

Description

Partint d’escenes del tot trivials, Pere Guixà ens presenta, en aquest seu primer llibre de relats, arguments i situacions en les quals el pes narratiu no se sustenta sobre allò que el relat sembla que ens descrigui, sinó sobre alguna cosa que s’amaga sota la seva pell, que obliga el lector i l’involucra. Les seves històries operen en l’estadi més profund de l’argument, i proposen al lector un territori en el qual l’absència de resposta pren un protagonisme singular i original. L’autor sembla no entendre el conte com un cercle tancat en el qual tot pugui acabar justificant-se i prenent sentit, sinó més aviat com una línia recta que s’interromp bruscament, amb una extraordinària originalitat argumental, inusual eficàcia narrativa i perícia en la construcció que fan que bona part de les representacions que ens proposa s’instal·lin perdurablement en el record.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Examination of the self”

Your email address will not be published. Required fields are marked *