La junta

President: Jordi Gairín i Fosas

Vicepresidents: Montserrat Amer i Màxim Serranos

Tresorera: Natàlia Led

Secretària: Rosa Maria Kowerdowicz

Vocals: Valentí Canadell Bofarull, Jaume Masanas, Xavier Matas, Antoni Montserrat Moliner, Ramiro Muñoz, Elena Pinillos, Xavier Valeri i Marta Vilaró

Junta 2018

Foto de la junta l’abril de 2018, a la biblioteca del local

Junta 2011

Foto de la junta el 2011, el dia de la inauguració del local (Fotografia de Sam van Maris)

Foto Junta 2005

Foto de la junta el 2005 amb l’Elisenda Franquesa, co-fundadora del CCL