Junta 2019

La junta

President: Jordi Gairín i Fosas

Vicepresidents: Montserrat Amer i Màxim Serranos

Tresorer: Valentí Canadell Bofarull

Secretari: Ramiro Muñoz

Vocals: Rosa Kowerdowicz, Natàlia Led, Jaume Masanas, Núria Martínez, Antoni Montserrat Moliner, Elena Pinillos, Marta Porcel Vilaró, Conxita Prat i Xavier Valeri

Junta 2019

Foto de la junta (amb algunes absències) l’octubre de 2019 al local

Junta 2018

Foto de la junta l’abril de 2018, a la biblioteca del local

Junta 2011

Foto de la junta el 2011, el dia de la inauguració del local
(Fotografia de Sam van Maris)

Foto Junta 2005

Foto de la junta el 2005 amb l’Elisenda Franquesa, co-fundadora del CCL

Més informació sobre expresidents i anteriors membres de la junta del CCL.