La junta

President: Jordi Gairín i Fosas

Vicepresidents: Montserrat Amer i Màxim Serranos

Tresorer: Julià Xiberta

Secretària: Laura Aguilar

Vocals: Lídia Aguilera, Valentí Canadell, Silvia García Cebrián, Rosa Maria Kowerdowicz, Natàlia Led, Antoni Montserrat Moliner, Elena Pinillos, Pepita Raméntol i Xavier Valeri

Junta 2018

Foto de la junta l’abril de 2018, a la biblioteca del local

Junta 2011

Foto de la junta el 2011, el dia de la inauguració del local (Fotografia de Sam van Maris)

Foto Junta 2005

Foto de la junta el 2005 amb l’Elisenda Franquesa, co-fundadora del CCL