Inscripció curs de català

INSCRIPCIÓ CURS DE CATALÀ PER A NENS CURS 2017/2018

(Dades dels Pares o Tutors)

En/Na

Amb domicili a

Adreça de correu electrònic

Telèfon

Vol inscriure al seu fill/filla al curs de llengua Catalana:
Curs de llengua Catalana (36 hores)per a nens/nenes de primària/secundària, els dimecres de 18:00 a 19:00.

Nombre de nens a inscriure:

Nom,cognoms i data de naixement dels nens:

Fet a Luxemburg, el