Inscripció curs de català

INSCRIPCIÓ CURS DE CATALÀ PER A NENS CURS 2017/2018

(Dades dels Pares o Tutors)

  En/Na

  Amb domicili a

  Adreça de correu electrònic

  Telèfon

  Vol inscriure al seu fill/filla al curs de llengua Catalana:

  Curs de llengua Catalana (36 hores)per a nens/nenes de primària/secundària, els dimecres de 18:00 a 19:00.

  Nombre de nens a inscriure:

  Nom,cognoms i data de naixement dels nens:

  Fet a Luxemburg, el