Treballar a Luxemburg

A Luxemburg hi viuen uns 8.000 espanyols (gairebé 1.100 catalans) la gran majoria dels quals treballen al sector serveis (principalment financers i tecnològics), a les institucions europees i, en menor mesura, en sectors com la construcció o la indústria. No hi ha gairebé empreses espanyoles. El mercat de treball està, sens dubte, molt millor que a Espanya o a Catalunya i manté una dinàmica de creació de llocs de treball elevada. L’atur se situa en valors que oscil·len al voltant del 5%. Ara bé: no s’ha d’oblidar que a Luxemburg hi han tres llengües oficials (francès, alemany i luxemburguès) i que un bon coneixement de com a mínim una d’elles és necessari per a poder accedir a oportunitats interessants. Altres llengües com l’anglès són també molt importants al mercat de treball.

Tot ciutadà de la Unió Europea (UE) o d’un país assimilat es beneficia de la lliure circulació a la UE, cosa que li dona dret a treballar i instal·lar-se en qualsevol país de la Unió. Les formalitats administratives que cal completar a Luxemburg varien segons si la durada de l’estada és o no superior als tres mesos:

  • Per a una estada de menys de 3 mesos (visita turística, visita familiar, viatge de negocis, activitat professional, recerca de feina, etc.), el ciutadà de la UE no ha de fer cap gestió administrativa. Amb un passaport o un DNI vàlids ja n’hi ha prou. L’Estat luxemburguès no està obligat a prestar cap assistència social.
  • Per a una estada de més de 3 mesos (activitat professional com a assalariat o autònom, inscrit com a estudiant en una institució pública o privada homologada o que disposi de mitjans econòmics suficients per no esdevenir una càrrega per a l’Estat), el ciutadà de la UE, amb passaport o DNI vàlids, ha de:
    • efectuar, a partir dels 8 dies de la seva arribada a Luxemburg, una déclaration d’arrivée a l’administració comunal (ajuntament) de la ciutat on pensa establir la seva residència;
    • omplir, no més tard de 3 mesos després de l’arribada, una déclaration d’enregistrement en tant que ciutadà de la UE.
  • Només es pot demanar l’assistència social de l’Estat luxemburguès si s’acredita disposar de mitjans econòmics superiors al llindar d’accés a les prestacions socials. Transcorreguts 5 anys els drets a prestacions socials són iguals que per als nacionals.
  • Els membres de la família de la persona que declara una activitat professional o altra s’enregistren amb ella (cònjuge, fills fins a 21 anys o més si estan a càrrec, ascendents si estan a càrrec).
  • En el cas de parelles no casades cal demostrar l’existència d’un vincle estable des de, com a mínim, un any abans de l’arribada a Luxemburg. Podeu veure les condicions en aquesta pàgina.

Per a totes aquelles qüestions de caràcter administratiu (habitatge, obertura d’un compte bancari, accés telefonia mòbil, etc.) us recomanem la guia Just Arrived que edita la Ville de Luxembourg.

De manera general, us suggerim, si la vostra estada té un caràcter permanent, enregistrar-vos també al Registre de Matrícula Consular del Consolat espanyol. Aquest enregistrament és indispensable per obtenir o renovar de documents oficials (passaport, certificat de residència, actes notarials, naixements, accidents greus, etc.), així com per exercir els vostres drets electorals a l’exterior. En tots els casos heu de demanar hora a l’Ambaixada espanyola a Luxemburg.

El telèfon d’emergència consular en cas d’una situació greu és el + 352 621 401 024.

El mercat de treball luxemburguès es caracteritza per ser internacional i multilingüe, per tenir un nombre excepcional de mà d’obra no luxemburguesa, per una predominança del sector terciari i per una taxa d’atur reduïda. Podeu saber-ne més visitant Panorama du marché de l’emploi.

El sector financer i d’assegurances continua essent el que crea un major nombre de llocs de treball. Al mes de març de 2022 altres sectors amb una alta creació de llocs de treball van ser els de la construcció (el país viu un boom en aquest sector), comerç i reparació d’automòbils, logística, i activitats científiques i d’alta tecnologia (tecnologies de la informació, de la salut, vinculades a l’espai i eco-tecnologies).

Ara bé: tornem a insistir que a Luxemburg hi han tres llengües oficials (francès, alemany i luxemburguès) i que un bon coneixement de com a mínim una d’elles i/o de l’anglès, és necessari per a poder accedir a un lloc de treball.

Els portals d’ofertes de treball més recomanables són:

Per a sectors específics:

També pot ser interessant que us inscriviu i/o participeu en els Salons pour l’Emploi, amb molta tradició a Luxemburg i que tenen com a missió posar en contacte persones a la recerca d’ocupació amb empreses a la recerca de treballadors. Podeu trobar-ne una bona descripció en aquesta pàgina.

A Luxemburg operen moltes empreses de treball temporal a les quals podeu fer arribar el vostre currículum:

Com a diaris en paper de difusió nacional amb una bona secció d’anuncis de treball recomanem el Luxemburger Wort, en la seva edició de cap de setmana, i el Luxbazar, de periodicitat setmanal.

També us pot interessar la informació sobre convalidació de diplomes disponible en aquesta pàgina del Ministeri d’Educació.

Per a conèixer les normes per a l’exercici d’una activitat professional o comercial com a no luxemburguès podeu visitar aquesta pàgina.

En el cas que us desplaceu a l’estranger essent beneficiaris de prestacions de l’Estat espanyol (prestació contributiva, subsidi d’atur o renda activa d’inserció), cal tenir en compte que les condicions de la prestació variaran segons la durada i el motiu del trasllat. Us recomanem fer un cop d’ull a aquesta pàgina del SEPE.

Com a consells de caràcter general per a preparar la vostra decisió d’emigrar des de Catalunya us recomanem llegir el document de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) ‘Emigrar des de Catalunya. En què haig de pensar? Quines són les coses que cal que tingui en compte?’

La recerca d’habitatge és un dels problemes més importants amb què us trobareu a Luxemburg. La manca d’habitatge és un problema per a tothom, tant pels ja residents com per als nouvinguts. Com a pàgines de recerca us podem recomanar:

Com a portals d’informació útils sobre Luxemburg adreçats a públic hispanoparlant o catalanoparlant us recomanem:

Finalment, si esteu a Facebook, us recomanem els grups següents:

Els comentaris estan tancats.