Publicat el

4 DE DESEMBRE: ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General anual del Centre Català de Luxemburg serà el dia 4 de desembre a les set del vespre (19.00 h) al restaurant L’Amphitryon (número 22, rue Marché-aux-Herbes, al centre de la ciutat de Luxemburg, davant el Palau Gran Ducal). Després de la sessió, tindrà lloc un sopar per a tots als assistents. Voldríem demanar-vos que confirméssiu la vostra presència:

L’ordre del dia previst és:

  1. Informe de les activitats 2007
  2. Informe sobre activitats amb la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) i amb el CLAE (Comité de Liaison et Action des Etrangers)
  3. Aprovació de l’informe financer 2006
  4. Elecció de Junta Directiva
  5. Pla d’activitats 2008
  6. Altres

Us preguem la vostra assistència atesa la importància que té la participació i l’opinió dels membres per tal de poder millorar les activitats del Centre en el futur. Totes les crítiques i suggeriments no seran només benvingudes sinó que són indispensables.

Tota persona interessada a presentar una candidatura a la Junta Directiva pot fer-ho amb anticipació posant-se en contacte amb la junta sortint o bé fer-ho directament el dia de l’Assemblea. Us animem a fer-ho especialment enguany dins la perspectiva d’ampliació i renovació de la junta del CCL.