Publicat el

Comunicat de la FIEC

A continuació reproduïm un comunicat de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes del dia 6 de juliol de 2010:

La FIEC fa una crida a les comunitats catalanes de l’exterior perquè el dia 10 de juliol expressin el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional

En la redacció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) de 2006, el primer que la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) va proposar era una cosa ben senzilla i òbvia: que es reconegués la condició de català a totes aquelles persones que per raons de qualsevol tipus han decidit, de manera permanent o provisional, desenvolupar la seva activitat a l’exterior del territori físic de Catalunya. Un altre aspecte fonamental perquè la Catalunya Exterior estigués plenament integrada amb la resta del país era i és la seva participació electoral sense restriccions. També consideràvem fonamental garantir l’ensenyament de la llengua catalana als catalans de l’exterior, tant pels catalans que viuen a l’exterior com per a qualsevol persona interessada en el seu estudi.

El text del nou Estatut de Catalunya, sotmès a referèndum el 18 de juny de 2006, es refereix a les comunitats catalanes de l’exterior a l’article 7 (la condició política de catalans) i en l’article 13 (les comunitats catalanes de l’exterior) en termes que la FIEC, que va ser una de les entitats consultades en els tràmits de compareixença previs a la redacció final, va considerar, malgrat no recollir tot el que es podia haver recollit, com a àmpliament satisfactoris.

Quatre anys més tard hem de constatar que la qualitat democràtica cada cop més a la baixa de les institucions de l’Estat espanyol no ha permès que el que l’EAC preveia per a les comunitats catalanes de l’exterior s’estigui aplicant de la forma que desitjaríem. Si bé la recent sentència del Tribunal Constitucional no qüestiona els dos articles esmentats (7 i 13) referents a les comunitats catalanes de l’exterior, sí que qüestiona el text de l’article 125.3 pel que fa a la capacitat de la Generalitat en l’execució de competències de comerç exterior, el de l’article 127.1 pel que fa a la projecció internacional de la cultura catalana (competències que es poden exercir «siempre que no perturben la competencia estatal») i les del Capítol III sobre acció exterior de la Generalitat («las actividades con proyección exterior … deben entenderse limitadas a aquellas que no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a los poderes públicos extranjeros … no incidan en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a … organizaciones inter o supranacionales»).

Aquestes decisions específiques poden afectar a la Catalunya Exterior i a l’acció exterior del Govern de Catalunya, a banda de totes aquelles de caràcter general (inconstitucionalitat de l’article 6.1 sobre el caràcter preferent de la llengua catalana; de l’article 8.1 sobre símbols nacionals; del 33.5 sobre la llengua; del 34 sobre atenció en català; del 35.1 sobre escolarització; del 50.5 sobre foment i difusió del català; dels articles 110 i 112 sobre competències de la Generalitat; del 122 sobre consultes, etc.) que afecten a tota la població catalana independentment del seu lloc de residència. Tot això podria, segons com s’apliqui, limitar l’acció cultural, lingüística i comercial de la Generalitat a l’exterior i podria incidir negativament en algunes de les activitats d’entitats que formem part de la Catalunya Exterior.

A aquestes potencials limitacions derivades de la sentència del Tribunal Constitucional, hi hem d’afegir les recents decisions que proposen la limitació del dret de vot als espanyols residents a l’estranger adoptades per la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats que properament es discutiran al ple del Congrés. Una proposta de llei que no respecta el principi d’igualtat electoral entre catalans que recull l’EAC i que recullen també altres normes catalanes i estatals.

Per totes aquestes raons la Junta Directiva de la FIEC (www.fiecweb.cat) fa una crida a totes les entitats que formen les comunitats catalanes de l’exterior a expressar el proper dissabte 10 de juliol, en la forma que creguin més convenient, simbòlica o pràctica, i en la forma que creguin més adaptada a la realitat de cadascun dels països d’acollida, el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional i a expressar el seu suport a la manifestació convocada a Barcelona aquell dia sota el lema «Som una nació: nosaltres decidim».

Les comunitats catalanes de l’exterior ens considerem part integral de la nació catalana i així ho volem expressar en aquests moments difícils que necessiten de la més àmplia unitat civil de tots els catalans resideixin on resideixin.

Federació Internacional d’Entitats Catalanes