Publicat el

Activitats de llengua catalana per a infants

El Centre Català de Luxemburg ha animat, al llarg dels anys, diverses activitats d’ensenyament de la llengua catalana adreçades als públics infantils residents a Luxemburg de diferents franges d’edat. Aquestes activitats han tingut diverses expressions (cursos a l’Escola Europea, grups de teatre, activitats periescolars, etc.). Ben evidentment l’organització d’aquests cursos ha d’adaptar-se a cada època, segons el nombre d’alumnes, la disponibilitat de les famílies i, ara, a l’arribada de moltes noves famílies catalanoparlants o lingüísticament mixtes a Luxemburg en els darrers anys.

El CCL ha organitzat activitats d’ensenyament de la llengua catalana per a infants des de 1988. Hi ha una àmplia experiència docent al darrera i el professorat és sempre competent i preparat per a fer aquesta tasca. El treball es basa en l’activació conscient dels coneixements lingüístics mitjançant activitats pràctiques i lúdiques que tenen, en tot moment, cura de no crear interferències en l’aprenentatge de les noves llengües que s’aprenen a l’escola. És totalment indiferent el sistema escolar en el que els vostres fills segueixin els seus estudis (escola pública luxemburguesa, Escola Europea, altra).

És per això que el Centre Català de Luxemburg vol continuar potenciant les classes de català per a nens. Per al curs 2014/2015 us oferim les següents possibilitats:

  • Curs de llengua catalana (35 hores) per a nens i nenes de primària (haurien de saber llegir) tots els dimecres de 17.30 a les 18.30 (de dimecres 10 de setembre de 2014 a dimecres 1 de Juliol de 2015).
  • Curs de llengua catalana (35 hores) per a nens i nenes de secundària tots els dimecres de 18.35 a les 19.35 (de dimecres 10 de setembre de 2014 a dimecres 1 de Juliol de 2015).

El preu del curs és de 210€ per nen/nena i de 200€ per cada germà o germana addicional. Per poder portar a terme el curs, necessitem que hi hagi un mínim de 5 alumnes inscrits per curs. Els cursos es realitzaran al local del Centre Català (88, Rue de la Semois – Luxembourg ville).

En el fitxer adjunt, trobareu el formulari d’inscripció. Per inscriure-us o per obtenir més informació, podeu enviar un mail (amb el formulari d’inscripció) a l’adreça de contacte del Centre Català de Luxemburg.

Espai lingüístic per als més petits: com a pas previ a les classes de català, per als més petits que encara no saben llegir i que no poden apuntar-se a les classes de llengua volem organitzar quinzenalment un espai lingüístic infantil (dissabtes al matí d’11 a 1). Aquesta activitat és de caire gratuït (únicament es repercutiran les despeses de material) i, per poder-la dur a terme, necessitem la col·laboració de pares i mares voluntaris. Tots els pares i mares interessats a portar els nens a l´espai lingüístic que començarà el dissabte 13 de setembre de 2014 poden enviar-nos un mail a l’adreça de contacte del Centre Català de Luxemburg.