Publicat el

26 de novembre: conferència de Jaume Roure

Dimecres, 26 de novembre, a les set del vespre, Jaume Roure, tinent d’alcalde de la vila de Perpinyà oferirà una conferència al Centre Culturel Français (34, rue Philippe II; Luxembourg Ville), entitat que ha col.laborat amb nosaltres per organitzar aquest esdeveniment.

'Jaume Roure

El títol de la conferència del senyor Roure és prou aclaridor del contingut: “Perpinyà la catalana utopia de l’any 1993; Perpinyà Capital de Cultura Catalana 2008, un repte assumit”. Tractarà diversos elements d’interès: primer, la redescoberta de la catalanitat de la ciutat l’any 1993. La redescoberta es pot considerar reeixida si tenim en compte que la Fidelíssima Vila és la Capital de la Cultura Catalana de l’any 2008. Aquesta capitalitat serà un altre dels eixos importants de la conferència del senyor Roure.

Finalment, un tercer aspecte important de la conferència del nostre convidat, soci fundador de La Bressola, serà la situació del català a la Catalunya Nord. Recordem que de maig a juliol el Parlament francès va debatre la situació de les llengües regionals a França i la inclusió d’aquestes llengües a la Constitució francesa.

En acabar la conferència, tindrà lloc un sopar per comentar amb més calma i en un ambient més relaxat aquelles qüestions que ho requereixin. Si voleu venir a sopar, feu-nos-ho saber. Com sabeu, la capacitat dels restaurants és limitada.

Jaume Roure és fundador dels partits polítics Esquerra Catalana dels Treballadors i Unitat Catalana; membre fundador de la Universitat Catalana d’Estiu i de La Bressola. Exerceix de Tinent d’alcalde delegat als Afers Catalans a l’Ajuntament de Perpinyà des del 1993. És president de la Regidoria de Cultura Catalana – Institut Font Nova de la Vila de Perpinyà, vicepresident de la Regidoria dels Afers Internacionals i vicepresident de la Comissió Municipal de Turisme. A més, fa funcions de vicepresident de Perpinyà Mediterrani Comunitat d’Aglomeració, delegat de Relacions Exteriors i Cooperació Transfronterera.

Post-Scriptum: aquesta conferència es va anunciar a través del Full Informatiu Capital de la Cultura Catalana, número 54. Aneu directament a la segona pàgina.