Publicat el

Activitats de llengua catalana per a infants

Com molts sabeu el Centre Català de Luxemburg ha animat, al llarg dels anys, diverses activitats d’ensenyament de la llengua catalana adreçades al públic infantil resident a Luxemburg de diferents franges d’edat. Aquests activitats han tingut diverses expressions (cursos a l’Escola Europea, grups de teatre, activitats periescolars, etc.). Ben evidentment l’organització d’aquests cursos ha d’adaptar-se a cada època, segons el nombre d’alumnes i la disponibilitat de les famílies, pel que fa la forma concreta en què s’organitzin. L’arribada de moltes noves famílies catalanoparlants o lingüísticament mixtes a Luxemburg en els darrers anys aconsella recomençar aquesta activitat en forma diferent a la d’anys anteriors.

El Centre Català de Luxemburg (CCL) disposa d’un local perfectament preparat per a acollir activitats de llengua catalana per a infants per al proper curs 2013/2014, però abans de tot necessitem saber si hi esteu interessats i quina seria la vostra disponibilitat i la dels vostres fills.

Cal tenir en compte el següent:

  • El CCL ha organitzat activitats d’ensenyament de la llengua catalana per a infants des de 1988. Hi ha una àmplia experiència docent al darrera i el professorat és sempre competent i preparat per a fer aquesta tasca.
  • El treball es basa en l’activació conscient dels coneixements lingüístics mitjançant activitats pràctiques i lúdiques que tenen, en tot moment, cura de no crear interferències en l’aprenentatge de les noves llengües que s’aprenen a l’escola. L’èxit del mètode seguit en els darrers 25 anys avala totalment el treball realitzat.
  • La distribució dels alumnes es faria per grups naturals d’escolarització (maternal, primària i secundària) si és el cas i s’assoleix un nombre mínim.
  • És totalment indiferent el sistema escolar en el que els vostres fills segueixin els seus estudis (escola pública luxemburguesa, Escola Europea, altra).
  • Que aquesta crida es refereix específicament als que manifesteu el vostre interès per l’activitat d’ensenyament de la llengua catalana i no té res a veure amb la vostra participació en altres activitat infantils que també portem a terme (tallers, pel·lícules, festes, etc.).

Per això us demanem:

  • Que ens confirmeu per correu electrònic (a l’adreça habitual) el vostre interès i la disponibilitat que els vostres fills participin en les activitats de llengua catalana per a infants 2013/2014.
  • Que en el mateix correu ens indiqueu les edats dels vostres fills, les llengües parlades a casa i quina seria la vostra preferència com a dia per a l’activitat (només indicar si entre setmana o en cap de setmana).

Un cop tinguem la informació necessària, per la vostra part, i haguem assolit el nombre mínim d’alumnes per a engegar l’activitat, contactaríem amb els interessats per a celebrar una reunió prèvia on es fixarien els diferents detalls organitzatius.

Us recordem el gran esforç que pel Centre Català de Luxemburg suposa el manteniment d’aquest ensenyament que, esperem, trobarà en tots vosaltres el suport actiu que la llengua catalana mereix i necessita.