Publicat el

27 d'abril: Dia de la Catalunya Exterior

Us adjuntem un comunicat de la FIEC en motiu de la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior:

dia-catalunya-exterior-2014

Amb l’objectiu de recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país, diumenge vinent, dia 27 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2014. Aquest Dia és una iniciativa de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa una gran part de centres, casals i associacions catalanes de l’exterior. En la Trobada de Casals Catalans del Con Sud d’Amèrica, celebrada el 1997 a la ciutat argentina de Mendoza, la FIEC va presentar la proposta d’instituir aquesta diada. La proposta fou aprovada majoritàriament, tant per les comunitats catalanes d’Amèrica com per les d’Europa i la resta del món. El 1998 se celebrà per primera vegada el Dia Internacional de la Catalunya Exterior.

El 4 de març de 1999, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: “El Parlament de Catalunya insta al Govern a establir oficialment la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior per Sant Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada no s’escau en diumenge, i en el marc de les seves competències, a donar relleu públic a aquesta celebració”. En aquest sentit, el Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia 6 d’abril del mateix any 1999, va adoptar l’acord de declaració oficial d’aquesta Diada.

Des de la creació del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, la FIEC edita cada any un cartell commemoratiu. Enguany, el cartell és obra de Flor de Maria Coto de Lemus, membre del Casal Català de El Salvador. Per a la FIEC constitueix un motiu de legítim orgull que grans artistes com Tàpies, Ràfols Casamada, Guinovart, Mariscal, Roser Capdevila i altres hagin cedit, al llarg dels anys, dissenys a la FIEC pel cartell de la Diada com a forma d’expressar la seva solidaritat i respecte per la Catalunya Exterior.

Per a la FIEC, enguany, el Dia Internacional de la Catalunya Exterior ve clarament marcat per:

La millora de la qualitat democràtica pels catalans residents a l’exterior. Des de la FIEC s’han multiplicat les iniciatives per a promoure una reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) que acabi amb desastres de participació electoral i restricció de drets democràtics com en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya on només el 6,72% dels catalans residents a l’exterior van poder emetre el seu vot. Ens congratulem de l’acord del Congrés dels Diputats del passat 11 de març que inicia la reforma de la LOREG i la supressió del denominat ‘voto rogado‘, amb el suport de tots els diputats catalans a Madrid. Malauradament aquesta reforma no arriba a temps per a les eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig en les quals 175.401 catalans de l’exterior tenen dret de vot. La FIEC ha editat una guia per a facilitar el vot.

En la mateixa línia de millora de la qualitat democràtica, la FIEC ha instat als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya a modificar l’avantprojecte en discussió sobre la Llei de consultes no referendàries de forma que els catalans de l’exterior puguin votar en una eventual consulta promoguda des del Govern català i a tenir en compte els catalans de l’exterior en la discussió de la Llei Electoral de Catalunya amb l’adopció del vot electrònic i la possibilitat de crear una circumscripció electoral de la Catalunya Exterior (amb dos diputats) en la nova atribució d’escons.

La FIEC donarà tot el suport logístic i polític possible a fi que el Registre Voluntari de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior que properament posarà en marxa el Govern català amb la finalitat de millorar la informació estadística sobre els catalans residents a l’exterior sigui un èxit i, si és el cas, donarà tot el suport per tal que aquest registre pugui servir de cens electoral exterior en una eventual consulta convocada pel Govern català dins un marc legal propi.

A millorar l’orientació, l’acolliment i les oportunitats pels milers de catalans que estan marxant cap a l’exterior. Prop de 52.000 catalans han abandonat Catalunya des del començament de la crisi (a falta de les dades oficials finals de 2013). Les comunitats catalanes de l’exterior s’estan convertint, principalment a Europa, en punts d’acollida i informació per a molts d’aquests catalans. Amb retard es comença a entendre, des de Catalunya, la importància del fenomen i es comencen a adoptar iniciatives per a prestar suport a tota aquesta estructura d’acolliment voluntària que s’ha hagut de posar en marxa des de moltes comunitats catalanes de l’exterior. És el cas del Pla de Migracions 2013-2016 que inclou la dimensió ’emigració’ per primera vegada i la línia de subvencions a activitats d’acollida oberta des de la Secretaria d’Afers Exteriors. La sortida de catalans cap a l’exterior és una situació destinada a durar i cap eufemisme (mobilitat voluntària, curtes estades per millorar les llengües, etc.) no en canviarà la seva naturalesa ni les dificultats que sempre comporta la difícil decisió d’emigrar especialment per al grup que ho fa amb qualificació baixa i en situació d’exhauriment de drets socials a Catalunya. La FIEC ha publicat una Guia ‘Emigrar des de Catalunya‘.

Aquesta nova emigració ha augmentat el pes de les franges d’edat més joves (menors de 18 anys) que ja representen prop del 20% de la població catalana resident a l’exterior i que són demandants d’una acció específica pel suport a l’ensenyament de la llengua catalana a aquestes àmplies comunitats infantils, millorant les disponibilitats didàctiques i el professorat format per a aquesta tasca a l’exterior.

Les dificultats financeres en què es troben moltes comunitats catalanes de l’exterior per les fortes retallades (reducció en un 66% dels fons disponibles a 2010) en els pressupostos de suport a les entitats i al fet que les subvencions de l’any 2013 encara no han estat abonades.

El primer de maig de 2014 es compliran dos anys de la lamentable decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de tancar les emissions de TV3CAT. Cap de les suposades mesures per a obrir vies alternatives per a la recepció de la TV Catalana per satèl·lit a l’exterior ha estat implementada i la recepció pels canals existents (portàtils, tauletes, etc.) continua sent molt pobre i inestable a la majoria de zones del món. Per a la FIEC continua essent una reivindicació que el senyal via satèl·lit de TV3CAT pugui recuperar-se així que les circumstàncies econòmiques ho permetin. No només en l’interès dels catalans de l’exterior sinó també en benefici de la projecció de la imatge de Catalunya per mitjans televisius normals, en un moment clau de la nostra història.

Entenem, finalment, que les comunitats catalanes de l’exterior necessiten un nou marc normatiu de relacions amb el Govern català que la Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior ja no compleix. Aquesta llei ha de ser profundament modificada per a atendre les noves realitats abans esmentades i ha de complir-se (que no ha estat mai el cas amb la llei 18/1996, llevat d’alguns pocs aspectes).