Publicat el

Conclusions de l'Assemblea General Extraordinària

L’Assemblea General Extraordinària del Centre Català de Luxemburg, celebrada dilluns 20 d’octubre, va ser l’escenari d’un animat debat. La Junta del CCL agraeix la participació a tots els que hi van acudir. Com a resultat d’aquesta Assemblea, es van adoptar les decisions següents:

  • Es va considerar que no era pertinent sotmetre a votació el primer punt de l’ordre del dia, atesos els canvis experimentats per la convocatòria de la Consulta del 9 de novembre.
  • El Centre Català de Luxemburg informarà sobre el denominat «procés participatiu», d’una manera neutra, tal com fa en totes les convocatòries electorals.
  • Es va aprovar per una àmplia majoria (cap vot en contra i una abstenció) l’adhesió del Centre Català de Luxemburg al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

D’acord amb els seus estatuts, el CCL és una entitat apolítica i apartidista que no pot ser plataforma de divulgació de cap tipus de propostes polítiques concretes. Tradicionalment el CCL només ha adoptat posicions en temes relatius a la política espanyola, catalana, valenciana o luxemburguesa quan ha entès que valors democràtics fonamentals es podien veure lesionats.
En el cas actual, la majoria de membres del CCL presents a l’Assemblea van considerar convenient, ateses les excepcionals circumstàncies que es viuen a Catalunya i a Espanya, donar suport a una resolució democràtica del conflicte que es viu a Catalunya sense que això impliqui cap mena de suport a una solució concreta.