Publicat el

Obert el termini d’inscripció per les proves de certificació de català

El Centre Català de Luxemburg continua com a seu per a fer els exàmens de l’Institut Ramon Llull a Luxemburg.

Divendres, 2 de març, s’inicià el període de preinscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull corresponent a la primera convocatòria d’enguany, termini que finalitzarà el dia 25 d’abril. Els certificats de l’IRL permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions) i s’estructuren en cinc nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

El període de pagament es durà a terme posteriorment a través de la seu electrònica, del 27 d’abril al 7 de maig. Les proves de primera convocatòria tindran lloc entre el 12 i el 26 de maig, en diferents dates segons el nivell que calgui avaluar.

  • 12/05/2018 Nivell superior
  • 12/05/2018 Nivell intermedi
  • 19/05/2018 Nivell bàsic
  • 19/05/2018 Nivell elemental
  • 26/05/2018 Nivell suficiència

Els certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull, organisme oficial de coneixements de llengua catalana a l’exterior, es corresponen al Marc europeu comú de referència per a les llengües i progressen en una escala de 5 nivells de coneixement establerta per l’ALTE (Associació d’Avaluadors de Llengua d’Europa), utilitzada per la majoria de llengües europees. Els certificats permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions).

La Generalitat de Catalunya té entre els seus objectius de política lingüística avaluar i certificar els coneixements de català per mitjà d’un sistema d’exàmens. Aquest objectiu es duu a terme mitjançant dos organismes: la Direcció General de Política Lingüística a Catalunya, i l’Institut Ramon Llull fora del domini lingüístic de la llengua catalana. Així doncs, es reconeixen dos organismes de certificació de llengua catalana diferents i es delimiten les competències respectives tot conservant, però, la unitat del sistema (nivells, estructura, tipologia d’exercicis i criteris d’avaluació) i establint una equiparació total dels efectes dels certificats expedits per un o altre organisme.

Les proves que convoquen l’Institut Ramon Llull i altres institucions, com ara les direccions generals de política lingüística dels governs de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana o del Govern de les Illes Balears, tenen estàndards de qualitat comparables i garanteixen el rigor en la certificació de coneixements de llengua catalana.