Publicat el

Cursos de català de l’Institut Obert de Catalunya

L’Institut Obert de Catalunya (IOC) és el centre públic d’educació a distància de la Generalitat de Catalunya, que actualment atén més de 25.000 alumnes. L’IOC ofereix un programa per aprendre català adreçat als joves menors d’edat residents a l’estranger, el CRE. Els cursos es realitzen a través del campus virtual de l’IOC i compten amb la presència activa de professors que fan un seguiment individualitzat de cada alumne.

Els cursos estan enfocats a millorar les capacitats d’escriure i parlar en català de joves que ja tenen un contacte previ amb la llengua. Alhora, els cursos estan dissenyats per atendre una gran diversitat de nivells d’ús. La dinàmica d’usuari, les activitats i el grafisme estan pensats per motivar l’alumnat adolescent.

Cursos de català de l'Institut Obert de Catalunya

El CRE és una activitat complementària magnífica per afermar el lligam dels joves amb la llengua catalana. L’estructura modular dels cursos permet que cada alumne els pugui fer seguint el seu ritme d’aprenentatge i adaptar la dedicació horària a la disponibilitat de l’alumne i al seu calendari escolar.

La matrícula és al setembre i al gener, i els cursos estan actius d’octubre a gener i de febrer a maig.

Trobareu tota la informació sobre el CRE al portal de l’IOC.