Publicat el

La nova Constitució luxemburguesa

El Centre Català de Luxemburg us convida a una conferència sobre la nova Constitució luxemburguesa: què canvia? Per què canvia? Com canvia? El debat tindrà lloc dimarts 6 de juny a les 19.00h al local del Centre Català de Luxemburg (88, rue de la Semois; Luxembourg Ville).

La nova Constitució luxemburguesa

Aquestes darreres setmanes, heu trobat a la bústia un exemplar trilingüe de la nova Constitució del Gran Ducat. Aquesta nova Constitució entrarà en vigor el 1er de juliol de 2023. Acostumats, en els casos català i espanyol, que els canvis constitucionals siguin complicadíssims, amb un paper desmesurat dels tribunals, amb una manca de consens total entre els partits polítics, etc. pot sorprendre que a Luxemburg les coses passin mitjançant una comissió de revisió constitucional on hi eren la majoria de partits, sense intervenció de tribunals superiors, amb un consens difícil amb el cap de l’estat, etc. A més, el que pot resultar encara més sorprenent, sense passar per un referèndum.

Així doncs, com ha estat això possible? Com s’ha portat a terme el debat sobre la revisió constitucional? Els continguts de la nova Constitució recullen novetats importants en alguns punts: el model trilingüe del país com funcionarà? Com s’associarà a la participació política a la quasi meitat de la població que no té la nacionalitat luxemburguesa? Quins seran ara els poders dels ajuntaments? Com es poden proposar iniciatives populars de revisió legislativa o constitucional?

Per tant, creiem que val la pena que intentem saber una mica més sobre la nova Constitució del país que ens acull i us convidem cordialment a interessar-vos-hi.

Qui ens en parlarà?

Comptarem per a fer-nos l’explicació política de la nova Constitució amb persones que han participat en el debat constitucional des del món associatiu luxemburguès. Per exemple, amb l’Antoni Montserrat Moliner (que hi ha participat des d’associacions com la Plateforme Immigration Integration asbl i des del CLAE) i amb altres persones bones coneixedores de la qüestió.

El debat serà en català.