Publicat el

9 de juny: taula rodona sobre l'emigració

Dijous dia 9, a les 19.15, celebrarem una taula rodona sobre la nova emigració espanyola. El títol complet serà: «La nueva emigración desde España: ¿una nueva realidad? Cifras, retos y oportunidades».

Tindrà lloc al local del Centre Català (88, rue de la Semois) i comptarà amb quatre ponents (a més d’alguns representants d’aquesta nova emigració):

  • Antoni Montserrat (Centre Català de Luxemburg)
  • José Ortiz (President de la Asociación Popular de Luxemburgo)
  • Ángela Sabater (responsable de la Secció de treball y immigració de l’Ambaixada d’Espanya a Luxemburg)
  • Pablo Sánchez (President de la FAEL, Federación de Asociaciones de Españoles de Luxemburgo)

Tots els residents a Luxemburg som conscients que l’emigració d’espanyols cap a l’estranger va adquirint importància. Les darreres xifres del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) mostren un increment de 129.000 persones en un any i las últimes xifras trimestrals de població del INE (Instituto Nacional de Estadística) inclouen 14.108 sortides d’Espanya només en el primer trimestre de 2011.

Creiem que totes les associacions, com també els serveis socials de l’Ambaixada, hem pogut constatar que Luxemburg no escapa a aquesta nova realitat migratòria. Volem donar diversos punts de vista sobre el significat de les estadístiques que presentarem: ¿Es tracta d’una nova emigració? ¿Una fuga de cervells provocada per l’economia global? ¿Un fracàs de las polítiques espanyoles del mercat laboral? En una segona part, les associacions i administracions explicaran com afronten aquest nou fenomen migratori.

Entrada lliure.