Publicat el

Projecte teatral

L’asbl Independent Little Lies té en marxa un projecte en el marc del programa Grundtvig per tal d’organitzar tallers de teatre a tres països: Itàlia, Espanya i Luxemburg. Aquests tallers s’adrecen, de manera prioritària, a persones que busquen feina però que no tenen titulació universitària. La participació al taller, en cas de superar el procés de selecció, és gratuïta i els viatges i l’allotjament corren a càrrec del projecte en cas que el taller sigui a l’estranger. Els tallers s’articulen al voltant de la qüestió del multilingüisme i, també, de les llengües minoritàries. Per participar-hi cal parlar una de les llengües següents: italià, espanyol, anglès, català, luxemburguès, francès o alemany.

Per a més informació, contacteu amb Jill Christophe per mail o al +352 691 444 127.