Publicat el

Nota necrològica: Fernando del Mazo

delmazo

Fernando del Mazo (Palència, 1956 – Luxemburg, 2014). Els teus amics del Club de Cultura Latinoamericana de Luxemburgo i del Centre Català de Luxemburg et trobarem a faltar. Se n’ha anat una persona bona i generosa de la qual guardarem sempre un extraordinari record. Descansi en pau.