Publicat el

L’evolució demogràfica a Luxemburg

Dijous 21 de març a les 19 hores, al local, us convidem a una conferència sobre demografia. En concret, la conferència porta per títol: L’evolució demogràfica a Luxemburg: un país amb un creixement exponencial de la població.

Hi plantejarem preguntes com: quines noves necessitats crea aquesta situació? S’hi està responent? Augmenta el nombre de catalans i espanyols a Luxemburg? Per què?

Amb aquesta conferència us volem explicar de manera detallada quines són les realitats demogràfiques i les dinàmiques migratòries a Luxemburg. Hi ha dades que potser coneixeu i d’altres que descobrireu: Luxembourg ha vist arribar 100.000 nous habitants en els darrers 5 anys. El 80% procedents de països de la Unió, la resta procedent de països tercers.

L'evolució demogràfica a Luxemburg

Les estructures d’acollida estan preparades per a aquesta situació? El mercat de treball podrà respondre a aquest creixement imparable de la població activa?

El primer de gener de 2023, Luxemburg tenia 660.809 habitants, és a dir 15.412 més que a 2022 (+2,4%). Des de 1981 la població luxemburguesa ha augmentat un 81%. Les persones amb una nacionalitat no luxemburguesa han passat de ser el 26,3% el 1981 al 47,4% el 2023.

D’altra banda, la piràmide d’edat ha canviat també els darrers anys i els joves de 0 a 19 anys disminueixen, mentre que la franja dels 40 a 64 anys i els de més de 80 anys augmenten.

Sabíeu que més de 127.000 luxemburguesos viuen fora de Luxemburg? On? Per què?

Sabíeu que la població espanyola enregistrada al consolat ha passat de 4.161 el 2013 a 7.940 el 2023 (un 91% d’augment)? D’on venen? Per què venen?

Sabíeu que la comunitat catalana enregistrada al consolat ha passat de 452 el 2013 el 1.048 a 2023 (un 148% d’augment)?

Quines són les previsions demogràfiques pels propers anys a Luxemburg?

Per tot plegat, creiem que val la pena que intentem saber una mica més sobre la realitat demogràfica i la població del país que ens acull i us convidem cordialment a interessar-vos-hi.

Comptarem per fer-nos l’explicació amb l’Antoni Montserrat Moliner. És expert en estudis demogràfics de la Plateforme Immigration Integration asbl i Vocal d’Anàlisis i Estudis de la FIEC, Federació Internacional d’Entitats Catalanes. La conferència serà gratuïta i en català.